<div align="center"> <h1>[K.S.G.R.] - Bractwo Fallout - Post Apo</h1> <h3>[K.S.G.R.] - Bractwo Fallout - Post Apo</h3> <p>Fallout, Fallout 1, Fallout1, Fallout 2, Fallout2, Fallout Tactics, FT, FBN, BN, Battlenet, Battle.net, Multiplayer, Kryżowcy, Granat, Święty Granat, Krzyżowcy Świętego Granatu Ręcznego, Apokalipsa, Postapokalipsa, Postapokaliptyczny, Armageddon, Zagłada</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://manior1.w.of.pl/www/" rel="nofollow">http://manior1.w.of.pl/www/</a></p> </div>